Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2012

LukaszMojsiejczuk
6404 4f6a 500

January 15 2012

LukaszMojsiejczuk

JOEMONSTER>ORG

- Wiesz, jaką chciałabym koszulkę? Taką z napisem: "Jestem zajęta. A ty jesteś brzydki. Miłego dnia!"
- A nie może być: "Jestem brzydka. A Ty pewnie zajęty... Więc nic z tego nie będzie."

^^

January 11 2012

LukaszMojsiejczuk
9117 141a
Reposted fromciscilly ciscilly viaatheism atheism
LukaszMojsiejczuk
polopiryna jest z Polski
Reposted fromBundz Bundz viapl pl
LukaszMojsiejczuk
Play fullscreen
  Upadek zupy... występują @maraskowa @nikotyna @justbettysu @ragis @orelh @GoletZ @soupanka i ja... Oczywiście mam nadzieje że się nikt nie obrazi ;)
Reposted fromscorpix scorpix viapl pl

December 15 2011

LukaszMojsiejczuk

December 06 2011

LukaszMojsiejczuk
LukaszMojsiejczuk
4039 b2c1
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viacats cats
LukaszMojsiejczuk
4422 0664
Reposted frommacjan macjan viapl pl
LukaszMojsiejczuk

November 26 2011

LukaszMojsiejczuk
6509 9176
Reposted fromaffia affia viapl pl

November 25 2011

LukaszMojsiejczuk
3644 f77f 500
Cis burgery tylko w Radomiu przy dworcu PKS;)
LukaszMojsiejczuk
Reposted bysupernelealeksandrakarolinacattolicoFreXxXorelhananananaalviondTankTheYaibakadreijackieonukotDerOrwischerToBierthrill-killerbrianstormMigotliwaconcubinemendelrunkensteinratekkakuswreckedsomeday42ameliesuffkoppCanadienMcNealJodensteinsiriusminervakrucco87KiRaktahwhittlespurenathnaichmonkeyvaultmonkeyvaultelundrilByronicHerodziobudysfunkcjaBincsm
LukaszMojsiejczuk
Reposted by9thoctoberpiaeSpleezhappykokeshiusagikasiarzynaolala89cziteralex0miuminatordelnochpvtmoonynitramBarnacleBoyhexxe

October 28 2011

LukaszMojsiejczuk
2984 2e80
Reposted fromlllm lllm viapl pl

August 03 2011

LukaszMojsiejczuk
6824 1f53
Reposted fromeshy eshy viaTattoo-World Tattoo-World

August 01 2011

LukaszMojsiejczuk
- Pro... wyciecz... na pra... widzi... pał..., na lew... dru... pał...
- Panie przewodnik, co pan wygadujesz? Nie idzie pana zrozumieć!
- A bo ja jestem półprzewodnik.

July 30 2011

LukaszMojsiejczuk
3473 eba4 500
srejk

July 29 2011

LukaszMojsiejczuk
Reposted byDahNiggo DahNiggo

July 28 2011

LukaszMojsiejczuk
Reposted fromsuut suut vialottee lottee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl